Certificeringen

De hoogste normen stellen

1

HACCP-certificering

HACCP is een internationale norm die de eisen definieert voor een effectieve beheersing van voedselveiligheid. Het is opgebouwd rond zeven principes: Voer een gevarenanalyse uit van biologische, chemische of fysieke gevaren voor voedsel.

2

ISO-certificering

ISO-certificering bevestigt dat een managementsysteem, productieproces, service of documentatieprocedure aan alle vereisten voor standaardisatie en kwaliteitsborging voldoet. ISO (International Organization for Standardization) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele, internationale organisatie die normen ontwikkelt om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van producten, diensten en systemen te waarborgen.

3

GMP-certificering

Een Good Manufacturing Practices (GMP)-certificeringsschema biedt onafhankelijke verificatie en certificering dat de basisproductiepraktijken en -vereisten die nodig zijn voor de implementatie van een effectief HACCP-voedselveiligheidsprogramma (Hazard Analysis Critical Control Point) worden gevolgd.

4

Halal-certificering

Halal is een Arabisch woord dat toelaatbaar betekent. Een Halal gecertificeerd product betekent dat het product is toegestaan of acceptabel is in overeenstemming met de islamitische wetgeving. Om ervoor te zorgen dat producten deze certificering krijgen, moeten ze afkomstig zijn van een aanvaardbare bron, zoals een koe of kip, en geslacht zijn volgens deze wetten.

5

IFS Food

IFS Food is een internationale standaard voor het beoordelen van product- en procescompliance in relatie tot voedselveiligheid en kwaliteit. De IFS Food-standaard is van toepassing op leveranciers in alle stappen van voedselverwerking na de landbouwfase. IFS food voldoet aan de criteria van het Global Food Safety Initiative - GFSI.

6

BRC Wereldwijde norm voor voedselveiligheid

BRC is een internationale norm voor voedselveiligheidsbeheersystemen en is een van de door GFSI erkende certificeringsschema's. Het bevat vereisten waaraan voedselverwerkers moeten voldoen om een effectief beheersysteem voor voedselveiligheid op te bouwen. ... Meer dan 16.000 faciliteiten wereldwijd zijn gecertificeerd volgens de BRC Global Standard for Foo Safety.